Акциденция » Фактури

Фактура ОБРАЗЕЦ

Данъчни и опростени
Размер: 202х212 мм
- химизирана хартия (3-ка или 2-ка)
- 30 номера в кочан
- 12 реда
- метална спирала
- горна картонена корица: 202х212мм
- долна картонена корица: 212х400 мм (подложка)
- перфорация за прошнуроване

Възможност за персонализация без ограничение в тиража!